начало » Новини
04.10.2019
Мария Попова посрещна заместник-министъра по труда и социална политика

Мария Попова посрещна заместник-министъра по труда и социална политика

„Отличните резултати в социалната сфера в Община Враца са на база изключителното добро партньорство и взаимодействие между институциите“. Това заяви заместник-министърът по труда и социалната политика Султанка Петрова в рамките на проведена среща във Враца с Мария Попова-изпълняващ функциите на кмет. Заместник-министърът, придружаван от генералния директор на Български Червен Кръст - проф. Красимир Гигов и заместник генералния директор на Червенокръстката организация д-р Надежда Тодоровска, споделиха опита при разпределянето на социални помощи в други страни от Европейския съюз. 

На срещата присъства и заместник-кметът Петя Долапчиева, която представи добри практики в социалната област на Община Враца. Посочено беше, че през 2020 г. на жителите на града и населените места ще се предлагат общо 22 социални услуги, ще бъдат открити нови центрове за деца и възрастни, както и ще стартират още социални проекти. След въвеждането им Община Враца ще предоставя пълен пакет социални услуги и ще бъдат обхванати всички уязвими групи, лица в неравностойно положение и потребители.

Участници в срещата бяха още Гергана Михалчева – директор на общинския съвет на БЧК, Дияна Йорданова – регионален  тийм лидер на проект „Иновативни модели“ и Ива Станчева - началник отдел „Здравеопазване и социални дейности“ в Община Враца.

Целта на визитата на заместник-министъра Султанка Петрова във Враца, заедно с ръководството на Български Червен Кръст, беше представяне на услугите от Центровете „Домашни грижи“, реализирани в област Враца.