начало » Новини
15.06.2009
В края на юни изтича срокът за плащане на втората вноска на данъка върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци

На 30 юни изтича срокът за плащане на втората вноска за данъка върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци за 2009 г. Последната четвърта вноска трябва да бъде платена до края на ноември.

Към 11 юни 2009 г. процентът на събираемост на задълженията за собствениците на недвижими имоти в община Враца е 54, а при такса битови отпадъци са събрани 64 % от заложения годишен план.

Според служителите на дирекция „Местни данъци и такси” в Община Враца след проведените съвместни проверки с органите на КАТ за платен данък върху превозните средства се е увеличил и броя на собствениците платили дължимите суми. Събираемостта на този вид данък към началото на юни е 47 %.

Плащането става в брой на приходните каси на Дирекция „Местни данъци и такси” – ул. „Петропавловска” 43, ет. 3, както и по банков път или с пощенски запис.

Срокове за плащане на данък недвижими имоти и такса битови отпадъци за 2009 г.:

І вноска – от 04.03 до 30.04

ІІ вноска – до 30.06

ІІІ вноска – до 30.09

ІV вноска – до 30.11

П. Ганчовска