Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
23.10.2019
Общински предприятия осигуряват работни места за лица с трайни увреждания

Днес бе подписан договорът между ОП „БКС“ и Агенция за хората с увреждания за изпълнението на договор, чрез който ще се приспособят специализирани работни места за лица с трайни увреждания. Стойността на финансовата помощ е близо 30 000 лв.

Лицата с трайни увреждания ще бъдат разпределени в три зони на града – Централна градска част и ж.к. „Дъбника“ и „Сениче“. За да изпълняват ефективно задълженията си, ще бъде закупена и необходимата техника като – електрически триколки с кош за събиране на отпадъци, косачки, роторни машини, бензинови триони, храсторез и листосмукачки.

Общинското предприятие „Спорт и туризъм“ също подписа договор за изпълнението на проект за подобряване на работната среда на хора с увреждания. В рамките на проекта ще бъде закупено оборудване, необходимо за работата на длъжностите „администратор хотел“, „чистач“ и „работник“. С отпуснатите финансови средства, на стойност 19 387 лв., ще се доставят нови бюра, принтер, компютърна конфигурация и офис оборудване, както и техника за улесняване на работния процес на служителите с трайни увреждания.

Предстои подписването на договор и с предприятието „Социални дейности“. Дейностите ще се извършват в три стола на социалното предприятие – в Общината, Спортно училище „Св. Климент Охридски“ и в Средно училище „Никола Войводов“. Основната цел на проекта е създаване на ефективна работна среда за 3 лица с трайно намалена работоспособност, чрез преоборудване на работното място. С реализацията на проекта ще се постигне възможност за осъвременяване на знанията и уменията на лицата за работа със съвременна техника.

#
# # # #