Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
29.10.2019
Обсъдиха готовността за зимния сезон в община Враца

Обсъдиха готовността за зимния сезон в община Враца

На заседание на Щаба за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия, беше обсъдена готовността на институциите в община Враца за снегопочистването. Председателстващ на срещата беше временно изпълняващият длъжността кмет на Община Враца - Мария Попова.

         В рамките на заседанието, директорът на финансовата дирекция Румяна Маринова заяви, че дейностите, свързани със снегопочистването в Община Враца са финансово осигурени.

Директорът на ОП „БКС“ Борислав Димитров посочи, че предприятието е в готовност за предстоящия зимен сезон. „Към момента „БКС“ разполага с над 500 тона  сол и 22 тона калциев двухлорид. Наличната техника на общинското предприятие е в изправност и оборудвана, за да осъществява безпроблемно задълженията по снегопочистването.“ - допълни Димитров.

 Уточнено беше още, че след проведена обществена поръчка е сключен договор с „МОНТЕС“ ЕООД, чиято техника ще извършва снегопочистването на четвъртокласната пътна мрежа, на територията на общината.

На срещата беше докладвано също, че в училищата, детските градини и ясли е създадена организация за предстоящите зимни условия, като на заведенията, които се отопляват на твърдо гориво са доставени дърва и въглища.

         Представителите на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ и ЧЕЗ коментираха, че разполагат с налична високопроходима техника и ще оказват пълно съдействие за снегопочистването в община Враца.

         На срещата присъстваха още:  представители на МБАЛ „Христо Ботев“ и експерти от местната администрация.

#
# # # #