начало » Новини
16.06.2009
Семинар по околна среда от Министерството на финансите и Jaspers – 12 юни 2009

Семинар по околна среда от Министерството на финансите и Jaspers – 12 юни 2009

            Заместник-кметът по туризъм, спорт и оперативни програми Тони Милева представи „Интегрирания проект за водния цикъл на гр. Враца” и работата на Община Враца и ВиК ООД с Jaspers по подготовка на документацията по проекта на семинар по околна среда, който се проведе на 12 юни 2009 г. в София. Семинарът бе организиран от Министерството на финансите и инициативата Jaspers ( съвместна инициатива на ЕС, ЕБВР и ЕИБ, която осигурява допълнителна финансова и професионална помощ с оглед качествена подготовка на проекти в сектор „околна среда”, за бъдещо финансиране от СФ на КФ на ЕС). На семинара присъстваха експерти, работещи по проекти от общините в Република България, министерствата Европейската комисия, Европейската инвестиционна банка и Jaspers. Презентациите бяха в две области - сектор „Води” и сектор „Отпадъци”.

            Заместник-кметът Тони Милева говори за помощта на експертите от Jaspers, за изискванията към документацията при подготовка на проекти към Кохезионния фонд и направи препоръки при изготвянето на бъдещи проекти.

            На семинара бяха направени презентации от община Габрово и Столична община, които също са използвали помощта на Jaspers и имат опит в подготовката на проекти към Кохезионния фонд.

 

Дирекция „Развитие на гражданското общество, туризъм, спорт и оперативни програми”