начало » Новини
13.12.2019
Отмяна на обществена консултация, обявена за 18 декември 2019 г., от 17.30 ч., в Конферентната зала на Общински съвет-Враца

ОБЩИНА    ВРАЦА

Рег. № 9100-1061(1)/13.12.2019 г.

  

ДО

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

 

ОТНОСНО: Отмяна на обществена консултация, обявена за 18 декември 2019 г., от 17.30 ч., в Конферентната зала на Общински съвет-Враца 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 С покана с рег. № 9100-1061/20.11.2019 г. Община Враца е уведомила обществеността и заинтересованите лица за организиране на обществена консултация във връзка с приемане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца и е насрочила обществената консултация за 18 декември 2019 г., от 17.30 ч., в Конферентната зала на Общински съвет-Враца.

Предвид оттеглянето на Докладната записка до Общински съвет- Враца относно приемането на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Враца, обществената консултация няма да бъде провеждана.

 

С уважение, 

                        / п /

КАЛИН КАМЕНОВ

Кмет на Община Враца