Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
18.12.2019
Повишено е качеството на Домашния социален патронаж, осигурени са лични асистенти на над 200 лица

            Община Враца изпълни успешно проект за подобряването на Домашния социален патронаж, като е осигурена възможност за нуждаещите се възрасни хора и лица с увреждания да получават необходимите услуги в домашна среда.

По проекта бе закупено ново кухненско оборудване и обзавеждане - печка, пасатори, хладилна камера, конвектомат и др., което замени амортизираната техника в социалната услуга „Домашен социален патронаж“, повиши  качеството на предлаганите услуги. С новата техника ще бъдат намалени разходите за ел. енергия и ще се  предостави възможност за включване на нови потребители.

Проектът „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж – Враца“ е на обща стойност 29 995 лв. и се финансира от фонд „Социална закрила“, като близо 3 000 лв. са осигурени и от бюджета на ОП „Социални дейности“. Срокът за изпълнение на проекта е до 30.11.2019 г.

Успоредно с подобряване качеството на Домашния патронаж, Община Враца осигури лични асистенти на близо 200 потребители, като дейностите са във връзка с изпълнението на Закона за личната помощ.