начало » Новини
16.01.2020
Община Враца продължава да осигурява топъл обяд на 120 лица

       Удължава се срокът, в който Община Враца ще продължи да предоставя безплатен обяд на 120 потребители. Социалната услуга се осъществява чрез реализиране на дейностите по проект „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“ към Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.
       Проектът трябваше да приключи на 31 декември 2019 г., но на 24.10.2019 г. между Министерство на труда и социалната политика, чрез и Община Враца беше подписано допълнително споразумение за удължаване на дейностите с още 4 месеца. На Община Враца се предоставят допълнителни средства в размер на 24 975,50 лв.
      С така извършените корекции, крайният срок за реализиране на услугите е 30 април 2020 г., а общата стойност на безвъзмездната финансова помощ е 309 575,95 лв.
      С продължаване на дейностите по проекта се осигурява помощ и подкрепа за най-уязвимите групи от населението в общината:
-    Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП;
-    Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
-    Самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото си или труда си и получават пенсии в минимални размери - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност.
     От стартирането на проектните дейности до момента на над 240 потребители е оказана подкрепа, като към настоящия момент 120 потребители ползват социалната услуга в две трапезарии на територията на града чрез получаване на топъл обяд, включващ: супа, основно ястие, десерт и хляб, в работните дни на всеки месец.