Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
29.01.2020
Бюджет 2020 бе приет с мнозинство – осигурени са средства за екологичен транспорт, ново улично осветление и градска среда

Бюджет 2020 бе приет с мнозинство – осигурени са средства за екологичен транспорт, ново улично осветление и градска среда

        С 30 гласа „ЗА“ бе приет бюджетът на Община Враца за 2020 година, като решението подкрепиха голяма част от общинските съветници по време на заседание на местния парламент.
        В началото на сесията, Калин Каменов заяви, че при изготвянето на Бюджета са взети мненията и предложенията на общинските съветници и гражданите. Градоначалникът коментира, че предвидените средства приоритетно ще бъдат инвестирани в модернизирането на градската среда и обществения транспорт, обновяването на уличното осветление и ефективното управление на отпадъците.
        С 30 млн. лв. повече ще разполага Общината през настоящата година, в сравнение с 2016 година. Ще бъдат продължени инвестициите в пътната инфраструктура, парковите пространства, обектите от образователната инфраструктура, социалните услуги и спортните бази. Запазва се и тенденцията за увеличаване на парите за новородени и за асистирана репродукция.
        По време на заседанието на Общинския съвет стана ясно, че Бюджетът за 2020 година е в размер на 76 225 472 лв. Запазват се ниските нива на данъчното облагане, а предоставяните услуги на гражданите ще бъдат подобрени с цел осигуряване на устойчивост и стабилност. Отчита се ръст в сферата на образованието с над 13% или близо 4 млн. лв., повишени са средствата и в сферите на здравеопазването, сигурността и културата.
       Сред основните акценти за 2020 година е обновяването на уличното осветление, за което местната администрация има разработен проект. Извън средствата, планирани в предложението за финансиране, са осигурени 140 000 лв. за основния ремонт на мрежата на уличното осветление.
       Ефективното управление на битовите отпадъци ще бъде обезпечено, чрез изграждането на подземни контейнери, като осигурените средства от бюджета са 126 000 лв. Успоредно с това ще бъде завършена компостиращата инсталация, а местната администрация има подадени проекти за допълнителни подземни контейнери за разделно събиране.
       Освен изпълнението на проекта по ОП „Околна среда“, в рамките на който ще бъдат закупени 9 чисто нови тролейбуси, 13 чисто нови електробуси и ще се обнови контактната мрежа, от местната администрация са осигурени още 100 000 лв. за изграждането на нови автобусни спирки.
       През 2020 година се увеличават средствата за подпомагане на новородени, като общият размер за годината е 120 000 лв., или по 350 лв. за новородено и по 400 лв. за новородени близнаци. Ръст има и на инвестициите в програмата за асистирана репродукция, където са осигурени 45 000 лв. По отношение на помощите за намалени цени на пътуванията, местната администрация предлага средства в размер на 90 000 лв.
       Осигурени са над 355 000 лв. за ремонт на улици и тротоари, като извън тях са предвидени още 200 000 лв. за изграждането на паркинги. Ще бъде продължена реконструкцията на парк „Руски“, където са планирани 360 000 лв. за неговото благоустрояване. Ремонт ще бъде извършен и на алеите към спортен комплекс „Христо Ботев“. С Бюджета ще бъдат осигурени и близо 200 000 лв. за асфалтиране на пътната мрежа в населените места на Враца.
       Сред акцентите през 2020 година е и спортната инфраструктура, като за клубовете са осигурени със 100 000 лв. повече и те ще разполагат с общо 600 000 лв., от които 150 000 за спортните клубове и до 450 000 лв. за Ботев Враца. Предвижда се текущ ремонт на сектор на централния стадион, за който са осигурени 200 000 лв., а съществуващите спортни игрища в града ще бъдат ремонтирани с 200 000 лв. За изграждането на детски площадки са предвидени 100 000 лева. Същевременно, в село Лиляче ще бъде изградено изкуствено игрище за футбол.
      Ще бъдат финализирани дейностите по изграждането на общинския изолатор за кучета, а в града ще бъде обособена още една площадка за разходка на домашни любимци.
      В Капиталовата програма са заложени и средства за ремонт на паметника „Вестителя“, в размер на над 40 000 лв.
      През настоящата година Община Враца ще извършва планираните дейности с ресурс от 153 404 187 лв., от които средствата от Бюджета са 76 225 472 лв., а от проекти и програми – 77 178 715 лв.