начало » Новини
18.02.2020
Община Враца обяви конкурси за експерти в строителната дирекция, Инспектората и Воден цикъл

   От началото на месеца са обявени конкурси за експерти в местната администрация. Свободните работни места са 7, като са в строителната дирекция, звено „Инспекторат“ и „Воден цикъл“.
   До 28 февруари е срокът за подаване на документите на желаещите да заемат длъжността „Началник отдел“ в отдел „Устройствено планиране“. Основните задължения са в сферата на устройството на територията, контрол по време на строително-ремонтни дейности и предотвратяване на незаконното строителство. Размерът на възнаграждението е до 1 315 лв.
   В строителната дирекция има свободно работно място за позицията „Главен специалист“, отново в отдел „Устройствено планиране“. Заеманата длъжност изисква лицето да участва в превантивния контрол по време на строително-монтажните работи и да инспектира за правилното реализиране на дейностите по изпълнението на различни инфраструктурни проекти. Основната заплата е в размер до 905 лв. Срокът за подаване на документи е до 28 февруари.
   Има обявен конкурс и за „Младши експерт“ в отдел „Опазване на околната среда“, който да участва при провеждането на политиките за изпълнение на инвестиционната програма за екология на местната администрация. Възнаграждението е до 1 105 лв.
   Във връзка с разширяването на звено „Инспекторат“ ще бъдат назначени 3-ма инспектори. Лицата ще извършват проверки по сигнали и жалби на граждани и ще следят за спазването на местните наредби. Възнаграждението е до 1 120 лв., а срокът за подаване на документи е до 20 февруари.
   За осъществяването на всички финансово-счетоводни операции по проекта „Воден цикъл“ е обявен конкурс за „счетоводител“ на водния проект на Общината. Срокът за подаване на документи е до 25 февруари, а възнаграждението е до 1 200 лв.
   Повече информация относно изискванията за заемане на обявените длъжности, може да бъде открита на сайта на Община Враца, в раздел „Кариери“: http://www.vratza.bg/?category=29