начало » Новини
21.02.2020
В Община Враца стартира Националната програма „Предоставяне на грижи в домашна среда”

Община Враца обявява прием на документи за кандидат- потребители по новата Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“. Право да се включат имат хора с от 80 до 89,99 на сто степен на трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ, както и лица на възраст над 65 г. в невъзможност за самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в Р България.
Другото условие за включване в Програмата е кандидат-потребителите да са навършили 65 г. към момента на подаване на заявлението, живеят сами и/или нямат близки, които да им оказват подкрепа и са в невъзможност за самообслужване и не могат самостоятелно да задоволяват своите ежедневни потребности от битов характер (пазаруване, приготвяне на храна, хранене, поддържане на лична хигиена и др.)
Необходимите документи за кандидат-потребителите са обявени на сайта на Община Враца, раздел „Социални дейности“, подраздел „Социални програми и проекти“: http://www.vratza.bg/?category=44&sub=431. Те могат да подават документите лично, или чрез упълномощено лице, в сградата на Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6, Център за административно обслужване, в срок до 06.03.2020 г. /включително/ – 17.00 часа.
Кандидатите за домашни помощници не трябва да подават документи в Община Враца, тъй като ще бъдат насочени към Програмата като безработни лица от Дирекция „Бюро по труда“ – Враца.
Националната програма е със срок на действие до 31.12.2020 г.