начало » Новини
28.04.2020
Община Враца обяви конкурс за началник отдел в строителната дирекция

Обявен е конкурс за длъжността „Началник отдел“ на отдел  „Устройствено планиране“ към Дирекция „Строителство и инфраструктура“ в общинска администрация.

Основните задължения са участие при формирането и провеждането на политиката на Община Враца в областта на устройство на територията, контрола по време на строителството, предотвратяване на незаконното строителство и въвеждането на строежите в експлоатация. Ръководи методически, организационно и административно, включително планира, организира, контролира, координира и отчита дейността на отдел „Устройствeно планиране“.

Срокът за подаване на документи е до 14 (четиринадесет) дни от датата на публикуването на обявлението.

Конкурсът с допуснатите кандидати ще се проведе чрез решаване на тест и интервю.

Повече информация за конкурса може да бъде открита на сайта на Община Враца, в раздел „Кариери“: http://www.vratza.bg/?category=29.