начало » Новини
28.05.2020
Община Враца и сдружение обявиха втори литературен конкурс

В рамките на проекта „Отвъд хоризонта“, Община Враца и Сдружение Алианс Балкани обявяват втори литературен конкурс на тема: „Отвъд хоризонта или важните неща - невидими за очите, видими за сърцето!".

Участниците имат възможност да се включат в поетичното състезание с есе, разказ, приказка или стихотворение – до две печатни страници. Творбите трябва да бъдат изпратени до 22 юни 2020 година, на адрес: улица „Стефанаки Савов“ №6, Община Враца, отдел „Култура, спорт, туризъм, социални и младежки дейности“, стая № 96 или на ел. поща: culture_vratsa@abv.bg.

Авторитетно жури ще оценява предадените материали, които ще бъдат разделени в две възрастови категории – от 7 до 11 години и от 12 до 16 години.

Отличените участници ще получат грамоти и награди.

 

Инициативата е част от дейностите по проект BG05M9OP001-2.009-0019-C01 „ОТВЪД ХОРИЗОНТА – нови възможности за децата и младежите, настанени в резидентни социални услуги на територията на град Враца“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и от националния бюджет на Република България. Проектът се реализира в партньорство между сдружение „Алианс Балкани“ и Община Враца.