начало » Новини
29.06.2009
Заместник-кметът по образование Силвия Драйчева организира семинар, на който беше направен и отчет на работата през изтеклата учебна година – 2008/2009

Заместник-кметът по образование Силвия Драйчева организира семинар, на който беше направен и отчет на работата през изтеклата учебна година – 2008/2009

В него се включиха директорите на училища и детски градини от община Враца. Семинарът се проведе в обновеното средищно училище „Св. Климент Охридски” в село Тишевица и беше открито от кмета на община Враца инж. Тотю Младенов.
Първа точка от дневния ред беше анализ на учебната 2008/2009 година перспективи, проблеми, развитие. По думите на зам.-кметът Силвия Драйчева това е първата година в условията на делегирани бюджети, която е завършила с положителни резултати. От отчета стана ясно, че през годината директорите на училища съвместно с подкрепата на община Враца са се стремели да осигурят възможност на всяко дете да получи съизмеримо по качество образование. Изградена е мрежа от професионални училища, отговаряща на състоянието на пазара на труда и на социално-икономическия профил на регион Враца, продължава да се работи по подобряване на материално-техническото оборудване с приоритет за средищните училища, създадени са условия за столово хранене. Нееднократно е провеждана и разяснителна кампания, че оптимизацията на училищната мрежа води до повече положителни, отколкото отрицателни резултати.
Втората точка от дневния ред беше запознаване на директорите с постановление № 156 от 17 юни 2009 за ограничаване на нелихвени разходи за 2009 г. в бюджетните предприятия. Разпоредителите на държавните и общинските звена от системата на народната просвета, които прилагат система на делегирани бюджети, трябва да предприемат необходимите действия за ограничаване на разходите за възнаграждения, както и за оптимизиране и ограничаване на разходите по бюджетите им за 2009 г. като до 30 юни 2009 г. представят в Министерството на финансите информация за икономиите от предприетите мерки.
Зам.-кметът Силвия Драйчева беше категорична, че съкращаване на учители и намаление на учителски заплати в област Враца няма да има. Дори ще се стремим да осигурим за всяко училище квалифициран персонал, чрез който да се повиши нивото на обучение във всички училища. В условията на финансова криза, разбира се, ще се намалят разходите и в системата на образованието, но това ще бъде най-вече за сметка на оборудването на директорски кабинети и учителски стаи. От тук нататък говорим за стабилизация на училищната мрежа. По думите и само добри неща ще се случват на врачанските учители и ученици.

Н. Божилова