начало » Новини
29.06.2009
Враца получи покана за членство в европейска асоциация на градове и региони с традиции в текстилното производство

Враца получи покана за членство в европейска асоциация на градове и региони с традиции в текстилното производство

Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов разговаря днес с Тео Ромеро (Испания) – президент на Европейската текстилна асоциация /АСТЕ/, представляваща обединение на градове и региони в осем държави в Европейския съюз. Общото между всички тях са традициите и широкото разпространение на текстилното производство в най-широк спектър – масово и занаятчийско производство на тъкани, облекла, обувки и кожени изделия. Като един от центровете на текстилната и шивашка промишленост в България, Враца бе поканена да се присъедини към мрежата от европейски градове.
България е сред държавите с най-добре развит текстилен сектор – по този показател сме на четвърто място в Европейския съюз. Това обяснява и интереса на Асоциацията към нашата страна. Враца е първият от шестте града, които са включени в обиколката на Тео Ромеро – София, Пловдив, Варна, Бургас и Монтана.

Асоциацията е създадена преди 18 години в Испания и е една от първите организации на местни и регионални органи на властта на европейско ниво. Днес тя предлага комплекс от услуги на общините, които са нейни членове, свързани преди всичко с подпомагане развитието на регионите и търсенето на алтернативи при решаването на проблемите в текстилния бранш. Чрез изграждане на партньорства, обмяната на опит и добри практики, организиране на научни форуми и разработване на проекти, Асоциацията търси решение на проблемите, които в много градове имат сходен характер. На първо място материалната база на фабриките, развитието на индустриалните зони, нарастващата безработица в бранша и възможността за преквалификация на работниците, останали без работа.

Организацията насърчава също сътрудничеството между текстилни музеи, образователни институции и технологични центрове в областите-членове. Мрежата на Асоциацията е изградена на регионален и национален принцип и извършва лобиращи действия при представянето на областите в Европейския парламент. Кандидатстването пред структурните и другите европейски фондове разкрива широко поле за действие и участие в различни проекти на градовете за подпомагане на този сектор.
Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов заяви интереса на Враца за членство в Европейската текстилна асоциация и към възможностите за изграждане на ефективно партньорство. Той предложи на испанския си колега, който също е и кмет на провинциален град в област Барселона, Враца да бъде домакин на бъдеща среща на Асоциацията с бизнеса и публичния сектор в общината. Той се ангажира като кмет да осигури условия за едно добро сътрудничество на текстилния бранш с Асоциацията за привличане на инвестиции, обновяване на остарелия сграден фонд и укрепване на човешкия ресурс на заетите в леката промишленост и текстила.

П. Ганчовска