Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
10.07.2009
Корпусът на мира и Община Враца организираха „Ден на ромската история, бит и култура”

Корпусът на мира и Община Враца организираха „Ден на ромската история, бит и култура”

Дискусия беше с участието на доброволци от Корпуса на мира и представители на местната власт по въпроси, свързани с трудностите и успехите, които срещат в работата с малцинствени групи.Над 40 доброволци от Корпуса на мира с огромен интерес изслушаха историята на ромския бит и култура в нашата страна и конкретно в община Враца. Експертите запознаха гостите с трудностите, които срещат при работата с ромското население на местна почва. Обсъждаха се основно две направления-образование и здравеопазване. На срещата стана ясно, че ромите са най-многобройната малцинствена общност в България. Според официалната статистика, базираща се на последното преброяване, те са около 370 000. По данни, събирани от неправителствени организации, включително и ромски, числеността на тази малцинствена общност е не по-малък от 800 000 души, което представлява 10% от населението в България.Данните показват, че през последните години около 65-70% от ромските семейства живеят под прага на жизнения минимум. Безработицата като цяло е изключително висока. Една от основните причини за икономическите проблеми и безизходица на ромската общност в настоящия момент е ниската квалификация, обусловена от своя страна от ниското образователно ниво. Близо 80% от ромското население в градовете не притежава професионална квалификация и може да се реализира единствено като “черноработници”.

След дискусията точно в 12ч. доброволците проведоха няколко спортни мероприятия, съвместно с децата от дом „Асен Златаров”. Програмата завърши с изпълнения на ромски танцов състав.