начало » Новини
20.07.2009
Приключи цялостно изграждане на „Синя зона” във Враца

Поетапно бяха открити 600 пракоместа. Стартът беше даден на 15 септември 2008 г. ,когато стартира ограничителната зона за кратковременно платено паркиране „Синя зона”. За поддръжката и експлоатацията на Синята зона във Враца отговаря общинско дружество „Паркинги и гаражи” с управител Искра Гешева. В него към момента работят 12 души персонал. Средно месечно приходите от „Синя зона” са 14 хиляди лева.

 

От общинското дружество напомнят, че в „Синя зона" не се допуска:

  

  • паркиране на автомобил, ако поставения на видно място талон не е трайно и отчетливо попълнен от шофьора или перфориран от контрольор с всички или някои от задължителните отбелязвания;
  • времетраене на паркирането по-голямо от максималното, което е означено на указателната табела;
  • отбелязване върху поставения попълнен талон на по-късен от действителния начален момент на паркиране;

 Н.Божилова