начало » Новини
20.07.2009
Само през последната седмица в ж.к „Дъбника”-Враца са преброени над 80 автомобила излезли от употреба, поставeни на забранени за целта места.

     Бракуваните и излезлите от употреба автомобили се превръщат в сериозен екологичен проблем. Според Закона за управление на отпадъците и Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства (МПС), приета с Постановление на МС №311 от 17 ноември 2004, общинските кметове определят площадки за временно съхранение на масово разпространени отпадъци, в това число и излезли от употреба МПС. От общината напомнят на гражданите, собственици на автомобили, излeзли от употреба да предприемат съотвените законови мерки и в срок да преместят колите си. Служители на община Враца ще прегледат всяка улица и паркинг и ако установят такива автомобили, ще се поставят стикери с предписание от община Враца за преместване на излязлото от употреба МПС в 15 или 30-дневен срок. Ако това не стане, комисия описва колата, съставя протокол и МПС-то се откарва в базата на "Джордан", а на собственика се налага глоба.

Н.Божилова