начало » Новини
23.07.2009
Престъпно самоуправство на общински имот в село Голямо Пещене

Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов подаде днес жалба до Районна прокуратура - Враца за констатиран случай на експлоатация на общински поземлени имоти с обща площ 3580 дка. без съгласие на собственика – Община Враца.

Комисия от Община Враца на 22 юли 2009 г. направи проверка по сигнали на жители на селото и установи, че работници на земеделската кооперация на Цветан Ангелов са навлезли в обособените стопански блокове и осъществяват жътва на пшеница. Ожъната е основна част от блоковете. Закъснялата реакция е по вина на кмета на Голямо Пещене, който не е упражнил правата си и не е изпълнил вменените му със заповед на кмета на общината задължения по опазване на общинското имущество. Налице е и конфликт на интереси поради близката роднинска връзка между кмета на селото Венцислав Ангелов и председателят на земеделската кооперация Цветан Ангелов.

В жалбата на кмета на общината инж. Тотю Младенов до Районната прокуратура случаят е окачествен като „грубо нарушение на законността, което произтича от изключително по размер и последици увреждане на интересите на Община Враца” и още като „незачитане волята на съдебните инстанции и актовете на органите на местната власт”.

До подадената жалба се стигна след дълги опити на Община Враца да защити интересите си в Голямо Пещене.

Съгласно сключен договор за отдаване под наем от 31.10.2002 г., Цветан Ангелов наема общинска земя - девет ниви, трета категория в местността „Милин камък” с обща площ 3580 дка. за срок от 5 години срещу сумата от 27 138,71 лв. годишно. След изтичането на срока на този договор през 2007 г., наемните отношения не са подновени, но вече бившият наемател продължава да обработва общинската земя, въпреки протестите от страна на собственика – Община Враца.

През февруари 2008 г. Цветан Ангелов е получил писмо с настояване да преустанови ползването на земите. През март същата година комисия назначена от Кмета на община Враца установява, че бившият наемател продължава да упражнява фактическа власт над 3 580-те декара земя.

На 22.10.2008 г. комисия от Община Враца връчи на председателя на частна кооперация в село Голямо Пещене, Цветан Ангелов, заповед за освобождаване на незаконно ползваната от него общинска земеделска земя. След изтичането на определения 14-дневен срок за доброволно изпълнение, кметът на Голямо Пещене Венцислав Ангелов извършва действия по изземването на имотите.

П. Ганчовска