Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
27.07.2009
Изнесено заседание „Ден на кмета” се проведе в Лютаджик. Беше обсъдено обезопасяването на водните площи, разясняване на изискуемите документи за маркиране на дървесина в частните имоти и предприетите антикризисни мерки по ПМС № 156/11.07.2009г. на МС

     На кметовете на кметства беше напомнено да поставят своевременно табелите с надпис „Забранено къпането” на оказаните за целта места.

     На срещата стана ясно, че вече е отворена мярката по оперативна програма на МРРБ, която включва разработването на проекти за дерета и свлачища на стойност от 500 хиляди до 1 милион лева. С готови проекти са кандидатствали Веслец, Тишевица, Горно Пещене.

     В деня на кмета беше обсъдена възможността за кандидатстване на селата по проекти на стойност от 500 до 2000 хиляди лева. Готовите разработки се внасят в община Враца не по-късно от 15 септември 2009 година.

     Кметовете на населените места в община Враца бяха запознати с действията и мерките за оптимизиране на разходите по бюджет 2009 година и съответните антикризисни мерки. Като от тях най-общо:

-оптимизиране на текущите разходи

-повишаване събираемостта на приходите

-оптимизиране на разходите

     Кметът на община Враца инж. Тотю Младенов присъства за последен път като градоначалник в „Ден на Кмета”. За благодарност и за добра и ползотворна съвместна работата кметовете му връчиха скромен подарък за спомен. Бинокъл - когато му стане мъчно за Враца, да погледне от министерския пост към Врачански Балкан. Компас - да се ориентира правилно и нож с надпис – „Дръж оръжието, но побеждавай със словото”. По думите им за първи път във Враца се намери обединител, който да накара кметовете да забравят партийни пристрастия. От своя страна кметът на община Враца се ангажира да продължи да помага на селата в община Враца и като министър. А в ролята си все още на кмет, обеща, че въпреки финансовата криза капиталовите разходи по селата ще бъдат извършени на 100%.

Н. Божилова

#
# # # #