Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
27.07.2009
Община Враца е партньор на Български икономически форум

     Община Враца е партньор на Български икономически форум в изпълнението на проект "Укрепване на капацитета на местните власти на Северозападния район за планиране на България за привличане на чуждестранни инвеститори, институционална подкрепа за инвестиции и ИТ решения за административни услуги" (InvestNorthWest).

     Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

     Проектът стартира с проучване на средата готовността на общините за привличане на чуждестранни инвеститори. Чрез анкетиране на общините експертите от БИФ ще се опитат да оценят дали общините разполагат с информация за местната икономика, администрация и трудови ресурси и могат ли да ги използват за ефективно привличане на инвеститори. Проучват се чуждестранните контакти на общините, участието им в международни форуми и имат ли те присъден кредитен рейтинг. Целта на проекта е да повиши обема на чуждестранните инвестиции в Северозападния район за планиране и да подобри бизнес климата в региона.

     В рамките на InvestNorthWest ще бъдат проведени семинари, както и практически обучения на представителите на общинската администрация, за придобиване на умения за привличане на инвеститори. Като част от програмата ще заработи и специализиран интернет портал, който ще улеснява връзките между чуждестранните инвеститори и представителите на местния бизнес.

П. Ганчовска

#
# # # #