начало » Новини
10.08.2009
Непогасени задължения на починали лица

Дирекция „Местни данъци и такси” в Община Враца припомня на всички граждани, придобили имущество (моторни превозни средства или недвижими имоти) по наследство, че са длъжни да предекларират наследеното в срок от шест месеца след смъртта на наследодателя. Направената справка в базата данни на данъчната дирекция е показала над 250 страници информация за непогасени задължения на починали лица. Наследниците на непредекларирани имоти подлежат на административни санкции.

Декларациите се подават по местонахождение на недвижимия имот и по постоянен адрес на наследника за превозните средства. Подадената в срок декларация от наследник ползват и другите наследници. Декларации се подават с копие от удостоверението за наследници в Дирекция „Местни данъци и такси”, ул. „Петропавловска” № 43, ст. № 17.

                П. Ганчовска