начало » Новини
10.08.2009
Общинският съвет във Враца финансира малки граждански инициативи

          Съгласно Решение № 442 от 14 юли 2009 г. на Общински съвет - Враца стартира тазгодишната кампания за набиране на предложения за финансиране на малки екологични проекти и граждански инициативи. Съгласно обявените правила, проекти ще се подават в Община Враца до 15 септември 2009 г.

            Инициативата е насочена предимно към граждани и граждански сдружения, поради което процедурата по кандидатстването е максимално опростена. Размерът на финансиране може да бъде от 500 до 2000 лв. като бенефициентите задължително трябва да осигурят собствен принос в изпълнението – съфинансиране, безвъзмезден труд, материали и пр. На финансиране не подлежат проекти, в чийто бюджет са включени разходи за заплати, наеми на помещения, разходи за поддръжка, както и такива, свързани с търговска и стопанска дейност, религиозни дейности, стипендии, издаване на книги и периодика, командировки и инициативи, отнасящи се за инфраструктура, строително-ремонтни дейности на тротоари, улични платна, преодоляване на последици от ВиК, Електроснабдяване, Топлофикация, БТК и др.

            За финансиране могат да кандидатстват неправителствени организации инициативни групи (комитети), създадени за осъществяване на конкретна цел с приложен протокол (имена и адреси на участниците) и Квартални съвети. Сред документите, които се представят са мотивирано предложение с план-сметка и декларация за собствено участие, също съдебна регистрация за НПО-та или протокол за учредяване на инициативна група.

            Времето за изпълнение на проектите е до шест месеца в рамките на бюджетната година. За повече информация: тел. 0897473078 – Костадин Апостолов, Председател на Комисията по финанси и бюджет и за екологични проекти – 0884 800185 – Таня Василева, Председател на комисията по екология.

                П. Ганчовска