начало » Новини
25.08.2009
РЕГИОНАЛНА ИЗЛОЖБА “СЕВЕРОЗАПАДНИ БАГРИ”

РЕГИОНАЛНА ИЗЛОЖБА

“СЕВЕРОЗАПАДНИ БАГРИ”

 

        Изложбата обединява културните връзки и взаимоотношения между художниците от Враца, Видин, Монтана и Лом, работещи в областта на изящните и декоративно-приложни изкуства. Провежда се за втора поредна година след домакинството на град Видин.

         Регионалната изложба се провежда под патронажа на г-жа Светла Кръстева- Вр ИД Кмет на Община Враца.

 

СТАТУТ

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

1.     Зоналната изложба “Северозападни багри” се провежда всяка година в един от четирите града домакини.

2.     Организатори за 2009 година са Община Враца, Регионален исторически музей с художествена галерия / РИМХГ/ и Представителството на СБХ Враца

3.     Журирането на творбите за участие  и наградите на изложбата се определят от жури, утвърдено от кмета на Община Враца

4.     Експозицията се подрежда в залите на Регионалния исторически музей Враца

5.     Откриване на изложбата: 9 ноември 2009 год. в 18.00 ч.

6.     Закриване на изложбата: 9 декември 2009 год.

 

ІІ. УСЛОВИЯ  И  РЕД  ЗА  УЧАСТИЕ

 

1.     Право на участие имат художници от трите области, които приемат условията на този Статут.

2.     Приемането на творбите е на 29,30 и 31 октомври 2009 год. на място в художествената галерия на РИМХГ Враца или по поща  на адрес: 3000, гр. Враца, пл. “Христо Ботев” №1

3.     Журиране на творбите: 3 ноември 2009 год.

4.     Всеки автор може да представи до 3 творби живопис, графика, пластика или декоративно-приложни изкуства

5.      Представените творби трябва да са авторски и собственост на художника

6.     Максимален размер на дългата страна на творбата -100 см.

7.     Представените творби да не са участвали и награждавани в други изложби

8.     Творбите да се придружават с формуляр- свободен текст със следните реквизити: 

Ø име и фамилия на автора, град

Ø наименование на творбата

Ø размери

Ø телефон за връзка

9.     Авторите сами поемат разходите по транспортирането на работите си преди и след изложбата

10. Организаторите не поемат отговорност за проблеми, възникнали по вина на пощенски и куриерски служби

11. Ако авторът желае, може да направи дарение на художествената галерия на Регионалния исторически музей – Враца, като получава сертификат за дарение.

 

ІІІ. НАГРАДИ

 

1.     Организаторът на Зоналната изложба “Северозападни багри” – Община Враца връчва:

 

Ø награда за живопис – 600 лв.

Ø награда за графика –  400 лв.

Ø награда за пластика – 800 лв.

Ø награда за декоративно-приложни изкуства -400 лв.

Ø награди на обществени, финансови и други организации

 

         Наградените творби остават собственост на  Община Враца. Организаторите си запазват правото да дадат и поощрителни  награди.

 

         Допълнителна информация: Община Враца, отдел “Духовни дейности” 092/62 64 58, Регионален исторически музей 092/62 02 20, 62 03 73