начало » Новини
28.08.2009
Изнесено заседание „Ден на Кмета” се проведе в село Баница

Изнесено заседание „Ден на Кмета” се проведе в село Баница

     Заседанието беше водено от кмета на община Враца Светла Кръстева. Като първа точка от дневния ред беше обсъденa събираемостта на местните данъци и такса битови отпадъци по кметства към 31 юли 2009 г. Акцент беше облагането на оставащи задължения на починали лица. Според справката, предоставена от директора на Дирекция „Местни данъци и такси” при Община Враца Марияна Тонашка, единственото село с над 50% събираемост на данъците е Бели Извор. В останалите населени места на община Враца събираемоста е в рамките на 17-30%. Най-много несъбрани данъци има за превозните средства, които са спрени от движение, но дължат такси. Очаква се като приходи в хазната да влязат още около 450 хиляди лева. По думите на Светла Кръстева до дни ще се набележат конкретни мерки за повишаване на приходите от данъци. Списъците на некоректните платци, които дължат над 100 лв. ще продължават да се качват на сайта на община Враца.

     Началникът на отдел „Образоание” Митонка Червеняшка запозна кметовете на кметства с готовността за начало на учебната 2009/2010 г. в училищата и детските градини в населените места на общината. Всички ремонтни дейности ще приключат в срок до 15 септември. На финала е и ремонтът на средищното училище в село Девене. От 1 септември във Враца ще бъдат открити и 5 нови яслени групи. Делегирани бюджети в детските градини на община Враца няма да се въвеждат. Поддържането на широка мрежа от детски заведения осигурява по-голямо удобство на родителите.

     Кметовете на кметства се запознаха и с хода на изпълнение на Национална програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”. Програмата ще продължи да функционира, въпреки че голяма част от работниците се осигуряват на 4 часов работен ден. По думите на Светла Кръстева безработицата в община Враца вече е достигнала 11% и е нормално да се търсят различни варианти за осигуряване на заетост на трайно безработни лица.

     Светла Кръстева запозна кметовете на кметства с идеята на община Враца, която трябва да се осъществи в рамките на няколко месеца. Във времето, в което изпълнява длъжността кмет, ще се разкрият приемни във всички села на община Враца. Всяка седмица ще се посещава по едно населено място. По време на срещите ще присъства и екип от различни специалисти от общинската администрация - юристи, архитекти, земеделие и гори, данъчни, ЕСГРАОН и др. В определени часове, хората от селата, ще имат възможност да изкажат проблемите си на място и при възможност да се решат. Така ще се спестят и средства на гражданите да пътуват до Враца.

                Н. Божилова