Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
09.09.2009
Екипът по проект SUGAR „Регионални и местни политики за устойчиви добри логистични градски практики” взе участие в онлайн конференция, заедно с представители на седемнадесетте европейски партньора

На 08 септември 2009 г. екипът  по проект SUGAR „Регионални и местни политики за устойчиви добри  логистични градски практики” взе участие в онлайн конференция, заедно с представители на  седемнадесетте европейски партньора. Основната цел на проекта е разпространението но добри практики в сферата на градската логистика (проблеми с градския транспорт, паркиране в границите на града, товарна логистика и т.н). Проекта се администрира от г-жа Тони Милева и служители на отдел „Оперативни програми”.

Такива конференции ще се провеждат на всеки два месеца до края на изпълнението на проекта (Януари 2012 г.) и се осъществяват посредством Skype. Целта им е докладване изпълнението на дейностите по проекта, разпределяне на задачи и отговорности между партньорите и изясняване на поставени въпроси.

Основната тема на разговорите бе разпространението на първата Брошура на проекта и първото издание на новинарския бюлетин.  Брошурата и бюлетина са достъпни на интернет страницата на Община Враца www.vratza.bg в секция Проекти. Тези материали Общината ще изпрати до заинтересовани организации и транспортни фирми на територията на общината, а също така и до Министерството на транспорта. Проекта е на етап дефиниране на областите, в които Община Враца би искала да получи споделяне на добри практики и обучение на експерти.