Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
05.10.2009
Експерти от Община Враца обмениха опит с колегите си от Вилньов льо Роа – Франция

            в изпълнение на подписано споразумение за сътрудничество между Община Враца и Община Вилньов льо Роа, Франция в периода от 16 до 30 септември 2009 г. петима експерти от Общинска администрация – Враца бяха на стаж във френската Община. Владеенето на френски език бе предпоставка свободно да се общува и да се обмени опит в областта на комуникациите, изготвянето на общински бюджет, участието на местната власт в управлението на образованието, провеждането на обществените поръчки, работата по изпълнението на проекти. Врачанските специалисти се запознаха с документацията на отделните дирекции и с редица информационни материали. Те бяха прикрепени на работа към конкретни експерти на френската община и участваха в изработването на становища, свързани с текущи дейности. Сътрудничеството се оказа ползотворно и за двете страни, тъй като френските колеги получиха информация за работата във врачанската община. Различията пораждат нови идеи и възможности за развитие.

            По време на стажа врачанските експерти ползваха отпуск и разходите по пътуването бяха за собствена сметка. Посещението породи интерес много граждани на Вилньов льо Роа да искат да посетят Враца. Това е едно ново начало.

                        Н. Божилова