Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
12.10.2009
Готов е списъкът на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

          Местната комисия по чл.8, ал.2 от Закона уреждащ правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове /ЗУПГМЖСВ/ в Община Враца, уведомява гражданите, че списъкът на правоимащите лица за 2009-та година е изготвен и изложен на информационно табло в Центъра за услуги и информация на Община Враца. Съгласно Правилника за прилагане на Закона за уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове списъкът подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в "Държавен вестник" (бр. 80, 09.10.2009 г.).

П. Ганчовска

 

Списъка може да разгледате и от ТУК.

#
# # # #