Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
30.10.2009
Седем са регистрираните домсъвети в Публичния регистър на етажната собственост, заведен в Община Враца

      Създаването на регистъра е задължение на общинските администрации съгласно Закона за управление на етажната собственост (в сила от 01.05.2009 г., обнародван в ДВ. бр. 6 от 23.01.2009 г.). Задължение на собствениците на обекти в жилищни блокове и кооперации е до 01.11.2009 г. да свикат общи събрания и да извършат регистрирането си в общинската администрация. Повечето притежатели на имоти в режим на етажна собственост във Враца все още не са изпълнили това свое задължение. ЗУЕС предвижда санкции за неизпълнение на разпоредбите, но през следващите три месеца Община Враца няма да налага глобява собственици и обитатели за неспазени срокове по Закона.

     Подаването на заявление за вписване на обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на етажната собственост и промените в тях е сред задълженията на председателя на управителния съвет (управителя), който се избира от общото събрание. Заявлението (по образец) се подава в „Център за административно обслужване” при Община Враца. Към него се прилага копие от протокола на учредителното събрание, заверено от председателя на управителния съвет. Процедурата по регистрация в общинската администрация е безплатна.

     Управителният съвет (управителят) води и съхранява книгата на собствениците – по утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството образец. Данните от книгата на собствениците се предоставят от управителния съвет (управителя) при подаване на уведомление или заявление за вписване в регистър на сградите в режим на етажна собственост. Към книгата на собствениците се води приложение, в което всеки собственик или обитател вписва притежаваните или взети за отглеждане животни.

     Нормативните актове в областта на етажната собственост, както и примерни образци и бланки са публикувани на сайта на Община Враца – www.vratza.bg и са на разположение в Центъра за услуги и информация. Ръководството на община Враца препоръчва на всички собственици на имоти в режим на етажна собственост да се запознаят с нормативната уредба и да предприемат описаните в закона действия.

                П. Ганчовска