Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
13.11.2009
МТСП - Фонд „Социално подпомагане" финансира проект на Община Враца за предоставяне на социалната услуга в общността „Обществени трапезарии"

     Стойността на проекта е 19 903. 40 лв. Ще обслужва 109 бенефициента, които ще получават безплатен обяд всеки работен ден в рамките на 4 месеца, от 01.12.2009 г. до 31.03.2010 г.
     Като партньор на Сдружение „Зорница" по същата програма, Община Враца ще доставя услугата „Обществена трапезария" на още 109 потребители. Проекта е отново на стойност 19 903. 40 лв. изцяло финансиран чрез Фонд „Социално подпомагане".
     Лицата ползващи услугата ще се хранят в три общински стола за обществено хранене или ще вземат храната за вкъщи.
     Във връзка с горе изложеното се набират документи от лицата желаещи да ползват социалната услуга. Те трябва да отговарят на следните изисквания:
• Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
• Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
• Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност /;
• Скитащи и бездомни деца и лица.
     Необходими документи:
1. Заявление - декларация по Образец - Приложение №4
2. Ако е лице на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане -Служебна бележка от Дирекция „Социално подпомагане" удостоверяваща подпомагането.
3. Ако е лице, получаващо пенсия за инвалидност - Копие от ТЕЛК, НЕЛК

Краен срок за подаване на документите 20.11.2009 г. 17 часа
Документите се подават в Информационен център на Община Враца на ул. «Стефанаки Савов» №6 и на адрес ул. «Стоян Заимов» №2 -партерен етаж на Дирекция «Бюро по труда».