Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
27.11.2009
Конкурс за заемане на свободни работни места в Съвместния технически секретариат в гр. Кълъраш, Румъния

Във връзка с изпълнението на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния - България 2007-2013 Регионалният офис за трансгранично сътрудничество в Кълъраш стартира процедура за набиране на служители за следните позиции:

1.   ИТ експерт - 1 позиция;

2.   Финансов експерт- 1 позиция;

3.   Експерт по управление па проекти - 1 позиция.

Крайният срок за подаване на документите в Регионалния офис за трансгранично сътрудничество - Кълъраш е до 14:00 часа на 07.12.2009 г.

Подробности, изисквания и допълнителна информация за наемане на служители за незаетите позиции са публикувани на интернет страници:

            http://www.calarasicbc.ro/Posturi_Vacant.html.www.bgregio.eu

            http://www.cbcromaniabulgaria.eu/index.php?page=NEWS, на телефон +40 242 313091 и електронен адрес info@calarasicbc.ro също могат да се представят въпроси относно конкурса.

П. Ганчовска