Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
01.12.2009
„Обществена трапезария” отвори врати във Враца

„Обществена трапезария” отвори врати във Враца

В първия си работен ден като заместник-кмет по социални дейности, образование и култура д-р Михаил Шарков откри обществената трапезария заедно с директора на „Социално подпомагане”-Враца Димитрийка Цанова и партньорите по проекта. „Щастлив съм да участвам в откриването на социалната услуга като продължение на добрите практики и традиции в социалната сфера, които ще бъдат наш приоритет и в бъдеще”, заяви новият ресорен заместник-кмет.

Община Враца предостави възможност за безлатен обад на 218 нуждаещи се социално слаби и самотно живеищи граждани на общината. Проектът се финансира от Министерството на труда и социалната политика – Фонд „Социално подпомагане”. Стойността на проекта на Община Враца е 19 903.40 лв. Ще обслужва 109 бенефициента, които ще получават безплатен обяд всеки работен ден в рамките на четири месеца, от 01.12.2009 г. до 31.03.2010 г. Като партньор на Сдружение „Зорница” по същата програма, Община Враца ще доставя услугата „Обществена трапезария” на още 109 потребители. Вторият проект отново е на стойност 19 903.40 лв. изцяло финансиран чрез Фонд „Социално подпомагане”.

  

            Лицата ползващи услугата ще се хранят в три общински стола за обществено хранене – ул. „Ст. Заимов” 2; бул.”Демокрация” 14; ул. „Екз. Йосиф” 75 или ще вземат храната за вкъщи. Лицата, желаещи да ползват социалната услуга, трябва да отговарят на следните изисквания:

  • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
  • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
  • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;
  • Скитащи и бездомни деца и лица.

До 20.11.2009 год. бяха подадени 276 заявления, от които комисия с представители от Община Враца, Дирекция «Социално подпомагане», Дирекция «Бюро по труда», Сдружение «Зорница», одобри 179 бенефициента, отговарящи на критериите.

Ще продължи събирането на заявления от желаещите да ползват услугата, до набирането на необходимата бройка по проектите – 218 лица и деца.

П. Ганчовска