Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
15.12.2009
СЪОБЩЕНИЕ във връзка с провеждаща се открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с предмет: „Изграждане на котелно и отоплителна инсталация на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Девене, общ. Враца”

        Във връзка с провеждаща се процедура за възлагане на малка обществена поръчка чрез открит конкурс с предмет: „Изграждане на котелно и отоплителна инсталация на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Девене, общ. Враца”, с уникален номер в АОП – 00814-2009-0027, ВИ УВЕДОМЯВАМЕ, че отварянето на ценовите оферти ще се извърши на 21.12.2009 г. от 17.00 часа в Заседателната зала на Община Враца, ул. „Стефанаки Савов” № 6.

На заседанието на комисията при отварянето на ценовите оферти могат да присъстват участниците или техни изрично упълномощени представители.

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

                                                                                 /инж. Петя Аврамова/