Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
19.12.2009
ОБЩИНА ВРАЦА ПРОВЕДЕ ПЪРВАТА РАБОТНА СРЕЩА НА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

ОБЩИНА ВРАЦА ПРОВЕДЕ ПЪРВАТА РАБОТНА СРЕЩА

НА ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

 

Община Враца проведе на 18.12 2009 г. Първата работна среща по изпълнението на договор BG161PO001/4.2-01/2008/039 за реализирането на проект “Между приятели и добри съседи”. Договорът е по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.2-01/2008: “Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”,  на стойност 189 865,60 лв. и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от Държавния бюджет на Република България.

 На срещата бяха разгледани въпросите относно удължаване на срока за приключване на проекта, новия график за провеждане на 2-та обучителни семинара в България, които ще се проведат в останалите български общини- партньори по проекта – община Козлодуй и община Мизия, както и  двете учебни посещения в италиански общини за обмяна на опит, в които ще вземат участие групи от експерти от българските общини- партньори. Направен бе отчет на семинара  „Въведение в туризма и туристическите ресурси – проучване, анализ, разработване на атракции”, който се състоя в село Горна Бешовица, община Мездра на 28 и 29 октомври 2009г, в който взеха участие представители на местните власти, работещи в сферата на икономическото развитие и туризма и на туристическия бизнес от община Враца и българските общини-партньори по проекта. Лектори бяха експерти в областта на туризма г-н Марио Канелла и г-н Серджо Луччи от Провинциален консорциум за обучение Феррара – Италия. Обучението  акцентира върху проучването и анализа на туристическите ресурси, разработването на атракции и спецификата на териториалния туристически продукт.

Целта на обученията е опознаване и прилагане на опита и добрите практики на италианските партньори за повишаване квалификацията и професионалната подготовка  на участниците в обучението и практическото им приложение за  развитието на туризма в региона.

Реализацията на проекта ще доведе до трайна промяна в знанията и опита на участниците в обученията по въпросите на тяхната професионална реализация в областта на туризма. В целите по реализация на проекта е включено формулиране и  прилагане на единна политика за туристическото развитие на региона, базирана на отличителните му предимства, при широко прилагане на опита и добрите практики на италианските партньори. Разработените по проекта материали ще поставят началото на бъдещо планиране и устойчиво развитие на туризма в област Враца.