Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
22.12.2009
Ръководството на Община Враца проведе публично обсъждане за трансформиране на общински дълг

Ръководството на Община Враца проведе публично обсъждане за трансформиране на общински дълг

Изпълнението на първия голям инфраструктурен проект по оперативна програма„Регионално развитие 2007-2013г.” за „Комплексно обновяване на част от образователната инфраструктура на Община Враца” наложи трансформиране на поет краткосрочен общински дълг чрез фонда за органите на местното самоуправление „Флаг” ЕАД в дългосрочен.

Публичното обсъждане се проведе на основание чл. 15 ал. 1 от Закона за общинския дълг в присъствието на кмета на община Враца д-р Костадин Шахов и заместник-кметът по бюджет и финанси Ани Василева. Ани Василева обясни механизма на работа по проекта и поетите анагажименти към фонд „Флаг” като предложи да се удължи срока на заема с 12 месеца - до 25.12.2010 г. и източник на погасяване – предстоящи постъпления по Договора за безвъзмездна помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие”.

Предложението за трансформиране на дълга в дългосрочен беше подкрепено от врачанската общественост като разумен вариант за привличане на външни ресурси за подпомагане изпълнението на проекта благоустрояването на община Враца в условията на икономическа криза.

Към настоящия момент договорите за строително – ремонтните дейности са изпълнени и в момента се провеждат процедурите по доставките. Все още не са получени заявените за междинно плащане средства, с които трябва да се разплатят извършените СМР и се погаси заема от ФЛАГ, чиито срок изтича на 25.12.2009 г.

Проектът е на обща стойност 5 897 684,07 лв. Към настоящия момент са подписани 26 договора, от които 12 за внедряване на мерки по енергийна ефективност и 14 договора за строително-монтажни дейности на обща стойност 5 319 530, 29 лв. с ДДС.

Съгласно условията на Договора, Общината има право на аванс в размер на 10% за стартиране на проекта или 589 768,41 лв., и право на междинни плащания за реално извършени и разплатени дейности. И пак съгласно Договора, МРРБ дължи възстановане на тези суми при представени и разплатени разходнооправдателни документи. Това обстоятелство, предполага че междинните плащания трябва да се извършат със собствени средства, след което Общината ще получи възстановяване на средствата от Управляващия орган.

П. Ганчовска

#
# # # #