начало » Новини
04.01.2010
Въвежда се нова организация на движението в централната градска част на Враца

Експертна комисия, назначена от кмета на общината д-р Костадин Шахов, изготви схема за организиране на движението в центъра на града. Сред най-важните промени са обособяването като еднопосочни на улиците „Христанчо Матов” (в посока от „Ген. Скобелев” към „Кръстьо Българията”) и част от „Стоян Кялъчев” в участъка от „Г. Раковски” до „Електроразпределение”. Новите знаци, които указват промените в движението вече са монтирани. Премахнати са и стари вече ненужни пътни знаци.

За по-добра организация в Синята зона е забранен престоят и паркирането от ляво на еднопосочните улици „Софроний Врачански” и „Георги Раковски”. Запазва се еднопосочното движение на улиците „Иванка Ботева”, „Ген. Леонов”, ул. „Д. Хаджитошин”, „Христанчо Матов”, „Мито Цветков”, „Георги Пенчев”, „Искър” и „Ген. Скобелев”.

Кметът на община Враца ще упълномощи служители на „Паркинги и гаражи” да съставят актове за неспазване правилата за паркиране. Връчването и съставянето на актове на нарушителите ще бъде вменено като задължение на служители на общинската фирма. По този начин ще се ограничат незаконно паркиралите автомобили и няма да се налага за всяко нарушение да се чакат представители на КАТ или полицията.

П. Ганчовска