начало » Новини
11.01.2010
СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ПРОГРАМА „ГЛОБАЛНИ БИБЛИОТЕКИ” – ЕТАП 2009

Във Враца предстои подписването на Споразумение за сътрудничество между Община Враца, Министерство на културата, Програма на ООН за развитие, Регионална библиотека “Христо Ботев” Враца и читалищата от Община Враца, одобрени от Програма “Глоб@лни библиотеки - България”, целеви библиотеки за етап 2009. Програмата цели да улесни достъпа до информация и услуги чрез Интернет. Предвижда се безплатно ползване на информационно и комуникационни технологии и оборудване и Интернет от посетителите в 900 обществени библиотеки в цялата страна. Програмата се финансира основно от Фондация “Бил и Мелинда Гейтс” и ключовите партньори по програмата - Министерство на културата, Държавна агенция по информационни технологии и съобщения, Българска библиотечно-информационна асоциация, Национално сдружение на Общините в Република България, Програма на ООН за развитие - изпълнителна дирекция.

На свое заседание Управителният съвет на програмата е утвърдил библиотеките, предложени за включване на Етап 2009. От Община Враца са включени следните библиотеки:

Регионална библиотека “Христо Ботев” Враца

Библиотека при Народно читалище “Развитие” Враца

Библиотека при Народно читалище “Пробуда 1926” с. Згориград

Библиотека при Народно читалище “Фар” с. Паволче

Библиотека при Народно читалище “Пробуждане” с. Чирен

Всяка библиотека от списъка ще бъде официално призната като партньор по програмата след подписване на четиристранно споразумение за сътрудничество между Министерство на културата, Програмата на ООН за развитие (ПРООН), община Враца и библиотеката(читалището).

За да бъдат изпълнени условията за включване в програмата финансирането от страна на Община Враца ще е в максимален размер от 3000 лв.

 

Петя Ганчовска