начало » Новини
01.02.2010
Събраните местни данъци и такси през изминалия месец януари са със 70% повече от същия период на миналата година

От началото на 2010 година в дирекция „Местни данъци и ткси” са събрани задължения в размер на 321 030 лв., което е с 133 766 лв. повече от януари 2009 г.

Кметът на община Враца д-р Костадин Шахов представи данните от месечния отчет на отдел „Ревизии и контрол” за дейностите, изпълнени с цел повишаване събираемостта на задълженията. Данните в него сочат, че за един месец са направени 51 проверки на жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица, свързани с подаване на декларации за освобождаване от такса битови отпадъци. Мобилни екипи инспектори извършват проверките на място по адреси. Резултатите показват, че повечето от проверените обекти не се използват и в тях не се извършва производствена или търговска дейност, а там където са установени нарушения собствениците са санкционирани с отпадане на облекченията и облагане по общия ред по отношение на такса битови отпадъци.

През януари са обработени 11 препски за погасяване на задължения с изтекъл давностен срок на обща стойност 3 365 лв. и са обработени три молби за надвзети суми на стойност 307 лв.

Около 20 врачански фирми ще бъдат проверени от отдел „Ревизии и контрол” през месец февруари.

 

Петя Ганчовска