начало » Новини
02.02.2010
Близо 500 собственици на жилища в многофамилни сгради присъстваха на срещата с експерти от общинската администрация в Градската концертна зала във връзка с прилагането на Закона за етажната собственост

Близо 500 собственици на жилища в многофамилни сгради присъстваха на срещата с експерти от общинската администрация в Градската концертна зала във връзка с прилагането на Закона за етажната собственост

Законът влезе в сила от 1 май 2009 г. и задължи собствениците на жилища в режим на етажна собственост да проведат общи събрания и да изберат управителни и контролни органи и да попълнят книгата на собствениците. С цел оказване на съдействие при изпълнението на вменените задължения беше организирана и срещата.

До 1 ноември 2009 г. управителите или председателите на управителни съвети трябваше да предприемат действия по вписването им в Публичния регистър на сградите в режим на етажна собственост в Община Враца. Три месеца след изтичането на този срок са регистрирани едва 30 етажни собствености. Това поставя всички останали собственици на жилища в многофамилни сгради в нарушение на закона.

Пред експертите на Община Враца участниците в срещата поставиха проблемите, с които се сблъскват при провеждането на общите събрания и попълването на книгата на собствениците, тъй като част от собствениците на жилища в блоковете са в чужбина, в други населени места или са ги отдали под наем. Въпроси имаше и за изпълнението на решенията на Общото събрание, набирането на средства за ремонт, обновяване и текущо поддържане на сградите, както и за поддържането на междублоковите пространства.

Най-важно за собствениците е да се запознаят с нормативната уредба и задълженията, които им се вменява с тях. Нормативните актове в областта на етажната собственост, както и примерни образци и бланки са публикувани на сайта на Община Враца – www.vratza.bg и са на разположение в Центъра за услуги и информация.

П. Ганчовска