начало » Новини
03.02.2010
Община Враца участва във втория обучителен семинар на проект по Оперативна програма “Регионално развитие”

Община Враца участва във втория обучителен семинар на проект по Оперативна програма “Регионално развитие”

Община Враца проведе на 28 и 29 януари 2010 г. втория обучителен семинар по изпълнението на договор BG161PO001/4.2-01/2008/039 за реализирането на проект “Между приятели и добри съседи”. Договорът е по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.2-01/2008: “Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”. Той е на стойност 189 865,60 лв. и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Семинарът се състоя в Заседателната зала на община Мизия – един от българските партньори по проекта. Останалите партньори по проекта са общините Козлодуй, Мездра, община Мел, Италия и Провинциален консорциум за обучение Феррара, Италия. Темата на семинара беше „Създаване на регионален туристически продукт- формиране, планиране, разработване, партньорство, допълнителни услуги, маркетинг”. Лектори бяха експерти в областта на туризма г-н Марио Канелла и г-н Серджо Луччи от Провинциален консорциум за обучение Феррара Италия. Обучението акцентира върху възможностите за създаване на регионален туристически продукт, маркетинга на туристическото предлaгане в региона и планиране на дестинацията.

Участие взеха специалисти и експерти, работещи в сферата на икономическото развитие и туризма oт българските общини- партньори по проекта. Презентация на тема „Археологията като компонент от културния туризъм” изнесе археолога Георги Ганецовски от Регионалния исторически музей Враца. Участниците в семинара бяха приветствани от кмета на община Мизия д-р Виолин Крушовенски. На семинара присъстваше и цялото ръководство на община Мизия.

Предстои още един обучителен семинар, който ще се проведе в община Козлодуй- една от българските общини-партньори по проекта на 17 и 18 март 2010 година

Работна среща след Втория обучителен семинар ще се състои в община Враца на 19 февруари 2010 година.

Планираните две учебни посещения в италианските общини Мел и Феррара за обмяна на опит ще се състоят през месеците април и юни 2010 година. Познаването и прилагането на опита и добрите практики на италианските партньори ще даде възможност на участниците в обучението на практика да повишат своя капацитет в развитието на туризма.

След проведените семинари ще бъдат разработени и обобщени анализ на туристическия потенциал, методология за разработване на атракции и туристически продукт, план за действие за разработване на общ туристически продукт, маркетингова и комуникационна стратегии и пилотен проект за разработване и внедряване на регионален туристически продукт. Разработените материали ще поставят началото на бъдещо планиране и устойчиво развитие на туризма в област Враца.

Б. Банкова