Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
05.02.2010
Публично обсъждане на Отчета за изпълнение на бюджета за 2009г. и Проектобюджета на Община Враца за 2010 г.

 

ПОКАНА

На основание чл.30, ал.4 от Закона за общинските бюджети, чл. 11, ал. 6 от Закона за общинските бюджети и чл.58, ал.2 от Наредбата за съставяне, изпълнение и отчитане на Общинския бюджет,

 

Ръководството на Община Враца организира

 

Публично обсъждане на  Отчета за изпълнение на бюджета за 2009г. и

 Проектобюджета на Община Враца за 2010 г.

 

Съгласно приложението

 

Обсъждането ще се проведе на 15.02.2010 година /понеделник/ от 17.00 часа в Голямата зала на Община Враца.

 

Отчет за изпълнение на бюджета за 2009г:

 

Уточнен план 2009г. /лева/

Отчет 2009г. /лева/

ВСИЧКО ПРИХОДИ

55 352 837

45 883 588

Приходи с държавен характер

40 187 479

33 931 436

Приходи с общински характер

15 165 358

11 952 152

ВСИЧКО РАЗХОДИ

55 352 837

45 883 588

Разходи за държавни дейности

40 187 479

33 931 436

Дофинансиране на държавни дейности

1 035 200

579 896

Разходи за общински дейности

14 130 158

11 372 256

 

Проектобюджет`2010                                                                                  

 

Проектобюджет 2010 г. /лева/

ВСИЧКО ПРИХОДИ

52 015 887

Приходи с държавен характер

34 628 690

Приходи с общински характер

17 387 197

ВСИЧКО РАЗХОДИ

52 015 887

Разходи за държавни дейности

34 628 690

Дофинансиране на държавни дейности

906 559

Разходи за общински дейности

16 480 638

 

Инвестиционна програма – 6 275 748 лв.,

В т.ч.: от фонд Инвестиции и дълготрайни активи – 546 000 лв.,

Каним гражданите на общината, кметове на кметства, кметски наместници, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане.

Гражданите на община Враца могат да се запознаят с предложението за формиране на Общинския бюджет на Интернет – страницата на Общината и на Информационни табла в сградата на общинската администрация.

Идеи, мнения и предложения за Проектобюджет`2010 ще се приемат на тел. 092/626471 и на електронния адрес budget2010@vratza.bg

Община Враца кани всички граждани, които се интересуват как ще се изразходват общинските средства и по какъв начин могат да осъществяват контрол, да вземат участие или да дадат своите предложения.