Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
16.02.2010
Кметът на Община Враца д-р Костадин Шахов представи отчет за изпълнението на бюджета за 2009 година и представи проекта за 2010 година

Публичното обсъждане се състоя в големия салон на община Враца в присъствието на граждани, общински съветници, кметове на кметства, медии, ръководители на бюджетни звена и граждански сдружения. От направения отчет за изпълнението на бюджета през миналата година стана ясно, че приходите са били в размер на 45 883 588 или 82,89 % от уточнения план, което е довело до пропорционално намаляване на разходната част. Преходният остатък е 3 436 066 лв., от които 2 966 535 лв. в държавни дейности и 496 531 лв. в местни. Към 31 декември 2009 г. просрочените плащания за текуща издръжка са били 36 106 лв.

На фона на този резултат „Проектобюджет 2010” е съставен в рамките на 52 015 887 лв. като са отчетени условията на финансова и икономическа криза с последващи неблагоприятни тенденции - ограничен финансов ресурс от собствени приходи и разчетени средства в Закона за държавния бюджет за 2010 г., ограничаващи разходите за издръжка при запазване на размерите на индивидуалните заплати в делегираните от държавата дейности.

Кметът на общината д-р Костадин Шахов очерта приоритетите на общинския бюджет за следващата година като подчерта, че те са обвързани и с резултатите от проведено допитване до гражданите за реализацията на капиталовата програма. Допитването се извърши чрез попълване на анкетни карти и електронно гласуване в електронните сайтове: Модерна Враца; Враца онлайн; Враца плюс и Снимка прес като на гражданите им беше дадена възможност да дават своите предложения и на електронен адрес.

Своите предложения са подали общо 801 човека, според които приоритетите в инвестиционната програма на Община Враца са на първо място за инвестиции в инфраструктура /пътища, улици, улично осветление/, спортни съоръжения и мероприятия и инвестиции в образование и инфраструктура. В тази връзка капиталовата програма на общината предвижда:

-ремонт на улици 130 000 лв.;

-ремонт на тротоари – 81 767лв.;

-ремонт на пътища от ІV-та пътна мрежа – 263 300лв;

-улично осветление- 52 000 лв.

-вертикални планировки и междублокови пространства- 72 000лв.

-ремонт на сграда „Вестител” по проект ”Красива България”-198 950 лв.;

-мероприятия по спортната програма на Община Враца за 2010 г.- 109 500 лв.;

-издръжка на ОФК”Ботев-Враца” - 300 000 лв;

-поектиране за ремонт на покрива на покрит плувен басейн- 20 000 лв.

-съфинасиране на Драматично-куклен театър-Враца – 100 000 лв.;

-съфинансиране на Държавна филхармония –Враца- 70 000 лв.;

-дофинансиране на читалища на територията на Община Враца -37 500 лв.;

-дофинансиране на Регионален музей- 80 927 лв., от които 25 000 лв. за разполагане на експозиция от минерали;

-план-сметка за сметосъбиране и сметоизвозване - общо 2 776 202 лв.;

-за закупуване на нови кошчета и контейнери – 45 000 лв.;

-построяване на параклис в нов гробищен парк - 20 000 лв.;

-довършване на църквата „Св.Мина” във жк. ”Дъбника” - 150 000 лв.

 

Петя Ганчовска