Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
18.03.2010
Обособяването на маршрути за управление на кросови мотори и АТV-та ще реши проблема с безконтролната им употреба на територията на Природен парк „Врачански балкан”

Обособяването на маршрути за управление на кросови мотори и АТV-та ще реши проблема с безконтролната им употреба на територията на Природен парк „Врачански балкан”

Община Враца беше домакин на среща, посветена на проблемите, които създават този вид специализирани моторни превозни средства в защитените територии на Врачанския балкан. Повод за провеждането на срещата с представителите на заинтересованите институции – Горско стопанство, инспекцията по околна среда, спортния клуб по мотоциклетизъм и Дирекция „Природен парк „Врачански балкан” са многото сигнали от природозащитници, туристи и граждани.

Дискусията беше ползотворна за всички участници, защото очерта възможните решения на проблема и сферите на взаимен интерес. Работна група от експерти и членове на клуба по мотоциклетизъм ще изработи карта с няколко примерни маршрути за управление на кросови мотори и АТV-та и територии, подходящи за обособяване на специализирани полигони. По данни на председателя на спортния клуб във Враца има около 50 Off Road машини, от които половината са членове на клуба по мотоциклетизъм. Те разполагат само с един обособен полигон за практикуване на този нов и атрактивен вид спорт.

Единственият нормативен регламент за движението на този род специализирана техника е в чл. 70, ал. 6 в Закона за лова и опазването на дивеча: „Директорът на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство ежегодно със заповед определя горските пътища, по които е разрешено движението на мототриколки и четириколки, мотоциклети и джипове по смисъла на Закона за движението по пътищата. Извън указаните в заповедта пътища движението на такива моторни превозни средства е забранено.” На това основание след приключването на работата на експертната група до края на април 2010 г. маршрутите ще бъдат включени в заповед на директора на Горското стопанство във Враца и ще се набележат реда и мерките за спазването на заповедта и санкционирането на нарушителите.

Директорът на „Природен парк „Врачански балкан” Николай Ненчев пое ангажимента да организира маркирането на уточнените маршрути, да ги включи в информационните и рекламни материали на Парка, като по този начин освен ясен регламент ще се допринесе и за популяризирането на спорта, който вече привлича във Враца много запалени мотоциклетисти от страната и чужбина.

От своя страна председателят на спортния клуб по мотоциклетизъм Десислав Цеков увери представителите на институциите, че членовете на клуба ще спазват всички наложени ограничения и чрез личните си контакти ще популяризират реда и маркировката за управление на моторните превозни средства по горските пътища и подходите към билото на Балкана.

Стигна се до идеята за сключване на споразумение между всички заинтересовани страни за взаимодействие при извънредни ситуации – издирване и спасяване на хора, контрол по горските нарушения и др.

Изготвил: П. Ганчовска