Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
21.04.2010
На извънредно заседание на Общински съвет – Враца, което се проведе на 20.04.2010 година /вторник/ с дневен ред:

Откриване на процедура за продажба на обект частна общинска собственост, включен в Програмата за приватизация за 2010 година, а всъщност поземлени имоти в землището на гр.Враца, м. „Гладно поле”, общинските съветници не приеха внесената докладна записка от Председателя на Комисията по приватизационен и следприватизационен контрол – г-жа Мария Петрова. Преди да преминат към вземане на решение, съветниците направиха две предложения, а именно да се потърсят и други инвеститори за тези имоти и да се удължи срокът за оповестяване на публичен търг или конкурс за предложения обект, както и да се обяви публичен търг за продажба с така приетата минимална цена със срок от един месец. Проектът за решение не бе приет.

За него гласуваха 17 общински съветника, двама бяха „против”, а 15 - въздържали се”.

#
# # # #