Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
23.04.2010
Експерти и специалисти от областта на туризма от общините Враца, Мездра, Мизия и Козлодуй ще заминат на работно посещение в община Мел, Италия на 26 април, по проект “Между приятели и добри съседи”

Договорът е по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001 / 4.2-01 / 2008 „Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”. Той е на стойност 189 865,60 лв. и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

В групата са включени председателят на Общинския съвет Враца Малина Николова, зам. - кметовете д-р Михаил Шарков и инж. Петя Аврамова, зам. - кметът на община Мизия Николай Нековски, зам. - кметът на община Мездра Генади Събков, както и координаторите по проекта от четирите български общини. В програмата на посещението са предвидени срещи с представители на местните власти и туристическия бизнес, презентации на общините – партньори и посещение на туристически атракции. Работното посещение се финансира със средства по ОПРР.

#
# # # #