начало » Новини
18.05.2010
Документална изложба „Елена Рьорих” беше открита от кмета на община Враца д-р Костадин Шахов

Документална изложба „Елена Рьорих” беше открита от кмета на община Враца д-р Костадин Шахов

Събитието се организира по случай 75-годишнината от подписването на Пакта Рьорих със съдействието на Посолството на Република Индия. Официални гости на откриването бяха вторият секретар на индийското посолство Г. Р. Мина и председателят на Национално сдружение „Рьорих” Марга Куцарова.

            В експозицията са представени книги, периодични издания, снимки, документи и други архивни материали, разкриващи богатството на творческото наследство на Елена Рьорих, предоставени от архивния фонд на Международния Център-Музей "Рьорих" (МЦР). Съорганизатори на изложбата са: Община Враца, Исторически музей – Враца, Националното сдружение "Рьорих" – член на Международния център "Рьорих" - Москва, Регионалната библиотека "Христо Ботев” – Враца и Държавен архив - Враца. Изложбата ще бъде открита за посещение във Враца от 17 до 26 май 2010 г.

            Елена Рьорих, изтъкнат мислител, писател и обществен деятел, е родена преди повече от 130 години на 12 февруари 1879 в Петербург. Тя оставя значително философско наследство. Незаменим е нейният принос за утвърждаването на първия международен договор за защита на културните ценности - Пактът Рьорих. През ХХ век великата идея за защита на културните ценности по време на война и в мирно време получава своята практическа реализация именно благодарение на Елена Рьорих. Пактът е иницииран от световно известния руски художник, учен и хуманист Николай Рьорих, чиято идея намира отклик и подкрепа в цял свят. Елена Рьорих има значителна роля в ръководенето и координирането на Международното движение за защита на културните ценности и, в частност, на Комитетите за Пакта Рьорих в Ню Йорк, Париж, Брюж (Белгия) и много други европейски страни.

            Пактът Рьорих е подписан на 15 април 1935 година в кабинета на Президента Рузвелт от 21 страни. Той утвърждава Знамето на Мира като международно признат флаг, който да обозначава и защитава паметниците на културата и научните и образователни учреждения така, както Червеният Кръст защитава ранените и болниците. Въз основа на Пакта Рьорих през 1954 е приета Хагската конвенция за защита на културните ценности в случай на въоръжен конфликт, която се позовава на Пакта Рьорих в своя преамбюл.

  

            Семейство Рьорих са живели повече от 30 години в Индия. Те са избрали тази страна не случайно. Тя е била и е страна на висока култура, на знания, натрупани и неизгубени от най-древни времена. Не е удивително, че именно в Индия идеята за Знамето на Мира намира дълбок отклик и през август 1948 нейното правителство, възглавявано от Джавахарлал. Неру, взема решение за одобряването на Пакта Рьорих. Десетилетия по-късно Индия подкрепя Святослав Рьорих, който е индийски гражданин, в участието му при реализацията през 70-те години на миналия век на програмата "Николай Рьорих" и международната детска асамблея "Знаме на Мира" в България.