Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
25.05.2010
Община Враца определя срок от един месец за регистрация на нерегистрираните домашни кучета, намиращи се на територията на общината

След този срок ще се извършват масови проверки и при констатирани нарушения ще се налагат санкции в размер от 50 лв. до 250 лв. на основание на чл.17, ал.1 от „Наредба за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Враца".

            В изпълнение на чл.37, ал.1 от “Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на Община Враца” и чл.6 от „Наредбата за реда на придобиване, притежаване и отглеждане на кучета на територията на Община Враца", всеки собственик на куче е длъжен в тримесечен срок от придобиването или раждането му, да подаде заявление в Община Враца и да му извади ветеринарно-медицински паспорт.

            На основание чл.45, ал.1 от “Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на Община Враца”, за притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в размер на 12,00 лв. на касата в Центъра за административно обслужване на Община Враца.

            В съответствие с приетите наредби от Общинския съвет всеки собственик на куче е длъжен да го регистрира в Регистъра, заведен в сектор “Опазване на околната среда” при Община Враца, където на собственика се предоставя обозначителен знак за кучето, след представяне на имунизационен паспорт за домашни любимци и квитанция за платена годишна такса за притежаване на куче в срок от 25.05 до 25.06 2010 г.

 

П. Ганчовска

#
# # # #