Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
14.06.2010
ОБЩИНА ВРАЦА ПРОВЕДЕ ВТОРОТО УЧЕБНО ПОСЕЩЕНИЕ В ИТАЛИЯ ПО ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

ОБЩИНА ВРАЦА ПРОВЕДЕ ВТОРОТО УЧЕБНО ПОСЕЩЕНИЕ В ИТАЛИЯ ПО ПРОЕКТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”

Община Враца проведе ВТОРОТО УЧЕБНО ПОСЕЩЕНИЕ В ИТАЛИАНСКАТА ОБЩИНА ФЕРРАРА от 7 до 10 юни по изпълнението на договор BG161PO001/4.2-01/2008/039 за реализирането на проект “Между приятели и добри съседи”. Договорът е по схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/4.2-01/2008: “Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”. Той е на стойност 189 865,60 лв. и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България.

Учебното посещение в италианската община Феррара, провинция Емилия- Романя , която от 1995 година е под егидата на ЮНЕСКО за световно културно наследство включваше работен семинар с участие на представители на Провинциалния консорциум за обучение Феррара- лектори на семинарите в българските общини- партньори Мездра, Мизия и Козлодуй, заместник-областния управител на Феррара, зам. кметът на общината, както и представителите на туристическия бизнес и неправителствени организации, работещи в областта на туризма. По време на работната среща бяха споделени опита и добрите практики, които италианските асоциации прилагат в съвместната работа с областното и общинско ръководства за развитието на фестивален туризъм в област Феррара за привличане на туристи. Очаква се посещението на директора на асоциация “Buskers” Стефано Ботони, който ще направи подбор на участници от региона за ежегодния едноименен фестивал. Акцента в работата на община Феррара са добрите взаимоотношения между частния бизнес и областната и общинска управа  за привличане на туристи, в резултат на което само през миналата година туристите, посетили област Емилия- Романя са били 6 милиона. Дискутираха се нови идеи и възможности за развитие на алтернативен туризъм в българските общини. В учебното посещение взеха участие 15 представители на общинските и кметски ръководства от българските общини- партньори по проекта- Враца, Мизия, Мездра и Козлодуй, експерти от областта на туризма и  на частния бизнес.

По проекта предстои още 1 заключителна двудневна среща на всички партньори по проекта, която ще се проведе до края на месец юли, в която ще се включат и партньорите от двете италиански общини Мел и Феррара. На нея ще се обсъдят и анализират дейностите, слабостите и успехите по време на изпълнение на проекта и ще бъдат набелязани мерки за неговото приключване. Ще бъде дадена и заключителна пресконференция за медиите. На заключителната среща ще бъдат представени разработените рекламни материали по проекта. Проектът се очаква да се финализира до 10 август 2010 г.

Резултатът от реализацията на проекта е изготвяне на анализ на туристическия потенциал, методология за разработване на атракции и туристически продукт, план за действие за разработване на общ туристически продукт, маркетингова и комуникационна стратегии и пилотен проект за разработване и внедряване на регионален туристически продукт. Разработените материали ще поставят началото на бъдещо планиране и устойчиво развитие на туризма в област Враца.

#
# # # #