Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
15.06.2010
Вчера, 14.06.2010 г.в 17.00 часа в Заседателната зала на Община Враца, Комисия, назначена от Кмета на Община Враца с председател инж. Петя Аврамова - зам.-кмет по „УТС и ОС” отвори Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”

от открит конкурс на Община Враца по НВМОП: „Основен ремонт на улици в гр.Враца”.

         В конкурса бяха допуснати и четирите фирми, заявили желание за участие в процедурата: СД „Гарант 90 – Цонев и СИЕ”, „Пътинженеринг – М” ЕАД, „Пътища и съоръжения” ЕАД и „Пътно поддържане – Годеч” ЕООД. Отворени бяха техните технически предложения, които предстои да бъдат оценени от Комисията.

         Следващото заседание на Комисията в същия състав ще се състои утре, 16 юни, 2010 г. от 16.00 часа в заседателната зала на Община Враца, на което ще бъдат отворени предлаганите от участниците ценови оферти, след което ще се извърши класиране и определи изпълнител.

 

Евгения Петкова

#
# # # #