Сигнали за корупция
С лице към хората
начало » Новини
17.06.2010
НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ДОЛУПОСОЧЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ!

 

1.  „Основен ремонт на общински пътища (IV клас) на територията на община Враца”

2. „Вертикална планировка на междублокови пространства в гр. Враца и основен ремонт на подход към УПИ VIII, кв. 33 с. Челопек”

3.  „Основен ремонт тротоари в гр. Враца”

 

График на датите, когато ще бъдат отваряни отделните пликове за следните обществени поръчки:

 

 

Петък (18.06.2010г)

Вторник

(22.06.2010г.)

Четвъртък

(24.06.2010г.)

„Основен ремонт на общински пътища (IV клас) на територията на община Враца”

 

 

 

 

15:30 часа (Плик №2)

 

 

 

16:30 часа (Плик №3)

 

„Вертикална планировка на междублокови пространства в гр. Враца и основен ремонт на подход към УПИ VIII, кв. 33 с. Челопек”

 

 

 

 

17:00 часа     (Плик №1)

 

 

 

17:00 часа (Плик №2)

 

 

 

16:00 часа (Плик №3)

„Основен ремонт тротоари в гр. Враца”

 

16:00 часа (Плик №2)

 

15:30 часа (Плик №3)

 

 

#
# # # #